Leef je Pensioen!

Het is zover. Uw deelnemer mag met welverdiend pensioen. Maar hoe gaat dat eruitzien? Pensioen is meer dan alleen stoppen met werken. Misschien wil hij of zij gaan reizen of meer tijd met de kleinkinderen doorbrengen. Of misschien komt al die vrije tijd juist te vroeg en past doorwerken of vrijwilligerswerk beter.

De tijd van je leven kun je actief voorbereiden

Welke plannen, wensen of behoeften een deelnemer ook heeft, het is belangrijk dat de overgang naar deze nieuwe levensfase zo soepel mogelijk verloopt. In de eerste plaats voor de deelnemer zelf, want stoppen met werken betekent niet dat deelnemen aan de maatschappij ook stopt. Na een leven lang werken is een zin- en vooral waardevol bestaan zonder financiële angst, de toekomst die deelnemers voor ogen hebben.

En dat is belangrijk!

Aandacht voor de overstap van het werkende naar het gepensioneerde leven is daarnaast een verantwoordelijkheid van ons samen. Door vergrijzing gaan ieder jaar steeds meer mensen met pensioen. Ook neemt de gemiddelde leeftijd van gepensioneerden toe en zijn ze gezonder en langer vitaal dan voorheen. Des te belangrijker is het om na te denken over een leven na pensionering en om dit goed vorm te geven. Zo kan pensioen de tijd van je leven worden. De Leef je Pensioen cursus van Achmea Pensioenservices helpt hierbij…

Wilt u meer informatie over de Leef je Pensioen Cursus?