10 redenen voor de Leef je Pensioen Cursus

Dit is waarom de Leef je Pensioen Cursus interessant is voor uw fonds en deelnemers:

1

U kunt als fonds een positieve bijdrage leveren aan de pensioentijd van uw deelnemers; de gezonde en actieve invulling van een nieuwe levensfase.

2

Uit onderzoek blijkt dat mensen hun pensioentijd minder succesvol invullen en ervaren als ze zich praktisch en emotioneel niet (goed) van tevoren hebben voorbereid. De Leef je Pensioen Cursus biedt daar een volledige oplossing voor.

3

U stelt als fonds de deelnemer centraal in de volle breedte en kijkt niet alleen naar de ‘koude’ kant (uitkering), maar ook naar de ‘warme’ kant (betrokkenheid bij het welzijn van de deelnemer).

4

De cursus helpt om als actieve pensioendeelnemer een succesvolle overstap te maken naar de status van pensioengerechtigde.

5

De Leef Je Pensioen Cursus draagt bij aan het vervullen van uw zorgplicht als pensioenfonds.

6

De cursus is laagdrempelig en toegespitst op de persoonlijke keuzes en achtergronden van uw deelnemers.

7

De cursus is zowel relevant voor deelnemers die met pensioen gaan als deelnemers die met pensioen zijn.

8

De cursus is gebaseerd op jarenlange ervaring vanuit het succesvolle digitale platform www.leefjepensioen.nl en experts op het gebied van pensioencursussen.

9

Pensioencursussen (Pensioen in Zicht cursussen) worden steeds minder fysiek aangeboden, dit is een digitale vervanging of opmaat naar een fysieke cursus met als extra een scala aan inspiratie voor een fijne pensioentijd.

10

Gepensioneerden worden op een sympathieke manier ambassadeurs van uw pensioenfonds.

Wilt u meer informatie over de Leef je Pensioen Cursus?